BAZA WIEDZY

Nasze strony

Obciążenie śniegiem.

Obciążenie śniegiem dachu – zasady wyznaczania, które możemy wykorzystać w obliczeniach konstrukcji budynków i obiektów inżynierskich określa PN-EN 1991-1-3:2005. Wg tej normy wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu jest iloczynem wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu i odpowiednich współczynników. Dlatego współczynniki te są tak dobrane, aby prawdopodobieństwo wystąpienia obliczonego obciążenia śniegiem dachu nie przekraczało prawdopodobieństwa wystąpienia wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu. Czytaj więcej…

Schemat statyczny

Z pewnością projektowanie każdej konstrukcji należy zacząć od budowy jej schematu statycznego. Bezsprzecznie jest on fizycznym modelem rzeczywistej konstrukcji. Niewątpliwie model ten umożliwia prawidłowe (jak najbardziej odzwierciedlające rzeczywistość) wyznaczenie sił wewnętrznych w elementach konstrukcji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przyjęcie schematu statycznego uwzględniającego kluczowe z punktu widzenia konstrukcji parametry (charakterystyki materiałowe i geometryczne, obciążenia). Niewątpliwie błąd na tym etapie projektowania będzie skutkował błędami na wszystkich kolejnych etapach obliczeń (wyznaczeniu sił wewnętrznych, wymiarowaniu elementów). Czytaj więcej…

Obciążenie wiatrem

Norma PN-EN 1991-1-4 podaje zasady wyznaczania wartości oddziaływania wiatru do stosowania w obliczeniach konstrukcji budynków i budowli. Niewątpliwie zasady te dotyczą całej konstrukcji lub jej części, elementów mocowanych do konstrukcji, np. jej części składowych, elementów ścian osłonowych i ich łączników, barier ochronnych i ekranów akustycznych. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć tematykę obciążenia wiatrem w odniesieniu do dachów, a w szczególności skupiając się na tym, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na wielkość obciążenia wiatrem. Zgodnie z Eurokodem „wiatrowym” obciążenie wiatrem konstrukcji i elementów konstrukcyjnych należy wyznaczać, biorąc pod uwagę zarówno ciśnienie zewnętrzne, jak i wewnętrzne wywierane przez wiatr. Czytaj więcej…

Profile kontenerowe

Na przestrzeni ostatnich 10 lat produkcja ram kontenerowych bardzo się zmieniła. W przeszłości były spawane głównie z profili hutniczych zamkniętych. Jest to rozwiązanie proste i sprawdzone jednak dające spore ograniczenia w kolejnych etapach produkcji całego kontenera. Przede wszystkim profile są dostępne w długościach handlowych ustalanych przez huty, mają ograniczone wymiary w przekroju poprzecznym, brak możliwości zabezpieczenia ich od strony wewnętrznej, co przyspiesza korozję, oraz mają dużą masę, co bezpośrednio przekłada się na koszt całego kontenera.
Czytaj więcej…