POLITYKA OCHRONY DANYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma Schrag Polska sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Przemysłowej 15, a w jej imieniu organem reprezentującym jest Zarząd firmy.

Dane kontaktowe:

Pliki „cookie” (tzw. ciasteczka)

Pliki cookies, to dane informatyczne wysyłane wraz z sesją do serwera i  zapisane w plikach tekstowych na urządzeniu końcowym użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. W plikach cookies głównie przechowuje się informacje, które są niezbędne lub pomocne w działaniu witryny internetowej. Każdy użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Na naszej stronie używamy plików cookies, które przechowują informacje niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz w celach statystycznych. Pliki cookies wykorzystujemy w szczególności do:

 • obsługi sesji połączenia,
 • optymalizacji strony do urządzenia końcowego, w celu prawidłowego wyświetlenia strony
 • zapewnienia prawidłowego działania funkcji dostępnych na stronie
 • zapobieganiu wielokrotnemu wyświetlaniu komunikatów dla tego samego użytkownika
 • zbieraniu anonimowych statystyk, na potrzeby optymalizacji strony

Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics, usługi analityki internetowej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics również używa pliki cookie, które są zapisywane na dysku twardym i pozwalają na analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Do tego celu plik cookie przetwarza informacje o użytkowaniu strony, które są wysłane i zapisane na serwerach Google. Dane wykorzystywane do usługi analityki mogą m.in. zawierać adres IP, ustawienia przeglądarki, ustawienia parametrów ekranu i służą wyłącznie celu dla jakiego zostały pobrane.

Cel przetwarzania danych

 • dane pozyskiwane na stronie internetowej, przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności na stronie oraz dane anonimowe w celach statystycznych
 • dane pozyskiwane za pomocą formularza kontaktowego/zapytaniowego zbierane i przetwarzane są w celu odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji celu wynikającego z przesłanej wiadomości lub przedstawienia oferty na przesłane zapytanie
 • dane przekazane drogą elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji tematu wynikającego z przesłanej wiadomości
 • dane przekazywane przez kandydatów na pracownika, przetwarzane są wyłącznie w celach rekrutacyjnych
 • dane przekazywane na zamówieniu, zbierane i przetwarzane są w celu zawarcie umowy sprzedaży, realizacji zamówienia i dostawy zamówienia

Przekazywanie danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji określonych zadań:

 • Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, kurierom, w celu realizacji dostawy korespondencji lub towaru
 • Towarzystwom ubezpieczeniowym w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach
 • bankom, instytucjom finansowym w celu realizacji płatności
 • osobom lub firmom współpracującymi z Administratorem w ramach audytów lub obsługi prawnej
 • innym firmom świadczącym usługi w ramach zawartych umów z Administratorem

Dane osobowe mogą być również udostępniane instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe  przetwarzane są przez cały okres obowiązywania umowy lub realizacji celu przez okres związany z archiwizacją określony na podstawie odrębnych przepisów.

Prawa osoby której dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania/aktualizowania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych z wyjątkiem, gdy administrator przetwarza dane, aby realizować obowiązek prawny, wykonać umowę lub dochodzić swoich praw
 • prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)