SPAWANIE I NITOWANIE

Nasze usługi

Spawacz w niebieskim ubraniu. Spawa rynny koszowe.

Spawanie

Oprócz gięcia czy wykrawania otworów zajmujemy się również spawaniem wykonanych przez nas elementów stalowych. Spawanie polega na trwałym połączeniu materiałów (głównie metali i ich stopów) poprzez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodatkiem lub bez dodania spoiwa. W tym procesie źródłem ciepła zwykle jest łuk spawalniczy.

Elementami które są bardzo często poddawane temu rodzajowi obróbki są m.in. stężenia międzypłatwiowe, elementy podkonstrukcji elewacji, rynny koszowe.

Rodzaje blach, które spawamy:

  • Stalowe gorącowalcowane (tzw.:czarne) (S235, S355)
  • Stalowe ocynkowane (DX1D, S350GD, S390GD)
  • Aluminiowe

Klasyfikacja metod spawania dokonywana jest na podstawie sposobu generowanego ciepła a także podawania materiału dodatkowego. Wybór techniki zależy m.in. od spawanego materiału oraz jego grubości, pożądanych walorów estetycznych i docelowej jakości spoiny. Z uwagi na to, że proces spawalniczy wiąże się z szeregiem zagrożeń, odbywa się on w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu przez doświadczony i wykwalifikowany personel.  

Oferujemy spawanie metodami MIG (ang. Metal Inert Gas), MAG (ang. Metal Active Gas) oraz TIG (ang. Tungsten Inert Gas).

Spawanie metodą MIG/MAG zazwyczaj jest wymieniane razem, dlatego wiele osób myśli, że jest to ta sama metoda. Nic bardziej mylnego. Oczywiście istnieje spore podobieństwo między nimi. Obie zaliczają się do technik spawania łukowego, wykonywane są w osłonie gazów, z elektrodą topliwą.

Podstawową różnicą między MIG i MAG jest rodzaj wykorzystywanego gazu. Podczas spawania metodą MAG stosowane są gazy aktywne, takie jak czysty dwutlenek węgla lub mieszanka gazów (argon, tlen, dwutlenek węgla, hel) o różnym składzie. Metoda MAG wykorzystywana jest do spawania materiałów wysokostopowych, niskostopowych oraz niestopowych.

W przypadku spawania metodą MIG stosowane są gazy obojętne (niereaktywne), takie jak czysty hel i argon lub mieszaniny helu i argonu. Proces ten nadaje się do spawania metali nieżelaznych.

Spawanie metodą TIG również polega na wytworzeniu łuku elektrycznego, natomiast jest on wytworzony przez nietopliwą elektrodę wolframową w osłonie gazu obojętnego najczęściej helu lub argonu. Chroni on elektrodę i spoinę przed utlenieniem. Metoda TIG wykorzystywana jest tam gdzie niezbędna jest najwyższa jakość spoiny bez odprysków. Niewątpliwie doskonale nadaje się do łączenia stali nierdzewnej, stopów aluminium i niklu.

Nitowanie

Nitowanie jest najstarszym i zarazem najłatwiejszym sposobem trwałego połączenia dwóch niezależnych od siebie elementów konstrukcyjnych, które odbywa się za pomocą nitów. Czym właściwie są nity? To metalowe elementy w formie walca, wykonane m.in. ze stali bądź aluminium.

Obecnie klasyczne nity zostały w dużej mierze zastąpione nitami zrywalnymi. Jaka jest między nimi różnica? Klasyczny nit ma postać krótkiego pręta, który zakończony jest z jednej strony łbem, a z drugiej zakuwką (część zasklepiana przy nitowaniu). Natomiast nit zrywalny składa się z dwóch części – tulei oraz pręta. Nazwa tego nitu pochodzi od sposobu nitowania. W trakcie łączenia materiałów drut zostaje oderwany od całości nitu.

Nitowane ocynkowane stężenie profili Z Schrag Polska.
Nitowane ocynkowane stężenie profili Z Schrag Polska.

Nity zrywalne możemy pogrupować ze względu na:

  • typ (zamknięte, rozwidlone, rozprężone),
  • kształt łba (płaski, powiększony, wpuszczany),
  • zastosowanie ( uniwersalne, do materiałów miękkich, odporne na wibracje oraz wysokie ciśnienie),

Nitowanie było popularne zanim wynaleziono techniki spawalnicze. W zasadzie nitowanie nadal jest alternatywą do spawania, szczególnie wtedy, gdy ważne jest uzyskanie szybkich efektów pracy lub spawanie elementów konstrukcyjnych jest niemożliwe. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie dostarczyć na budowę elementy gotowe do montażu.