SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

CSR (ang. Corporate Social Responsibility)

CSR– jest ideą która pojawiła się kilkadziesiąt lat temu i z czasem zaczęła być coraz bardziej rozpoznawalna.

Początkowo była głównie kojarzona z działalnością dużych koncernów oraz ich wpływem na modelowanie stylu życia społeczeństwa.

W tym miejscu należy rozważyć czym jest CSR?

Według tej filozofii firmy powinny brać odpowiedzialność za swoją politykę oraz jej wpływ na klientów, dostawców, pracowników, środowisko oraz lokalną społeczność. Bez znaczenia czy jest to duża korporacja czy mała lokalna rodzinna firma. Firmy działające zgodnie z założeniami CSR są pozytywnie postrzegane jako bardziej ludzkie, a nie tylko ukierunkowane na czysty zysk.

Tego typu działania zwiększają wartość firmy poprzez:

 • budowanie zespołów motywowanych zaufaniem i zaangażowaniem
 • podnoszenie jakości świadczonych usług oraz wytwarzanych produktów
 • zmniejszanie wydatków operacyjnych
 • wzmacnianie więzi między marką a klientem 
 • wzrost zysków

Strategia CSR w firmie to także korzyści wizerunkowe. Wzbudzają zaufanie, budują pozytywny obraz przedsiębiorstwa, które stawia sobie za cel nie tylko sprzedaż i zysk ale również dobro ludzi. Biznes odpowiedzialny społecznie zwraca uwagę na osoby nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu, ale również na środowisko i świat, w którym funkcjonuje.

KDrzewo na dłoni. CSR Schrag Polska.

Obecnie żyjemy na świecie w którym świadomość społeczeństwa zmienia się bardzo szybko. Wynika to z poziomu edukacji oraz dostępu do nowych technologii które ułatwiają nam funkcjonowanie. Ludzie coraz większą uwagę skupiają nie tylko na korzyściach finansowych, ale również na otaczające nas środowisko,  oraz relacje międzyludzkie.  

Długofalowa perspektywa CSR opłaca się.

 Oto kilka aspektów  :

 • Inwestorzy i kredytodawcy – są bardziej zainteresowani współpracą z firmami  odpowiedzialnymi które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane są w sposób przejrzysty, mają dobre relacje z lokalnymi władzami oraz społecznością. Wielu przedsiębiorców od wiarygodności społecznej uzależnia wiarygodność finansową. 
 • Coraz większa grupa konsumentów i interesantów kładzie nacisk na lojalność w biznesie – zwiększająca się świadomość społeczna klientów powoduje, że decydując się na zakup produktów danej firmy kierują się zaufaniem do niej oraz jej wizerunkiem. Coraz większe znaczenie ma również  „ekologia” produktów lub usług.
 • Poprawne relacje z lokalnymi władzami – firmy, które biorą czynny udział w życiu lokalnej społeczności, podejmują długofalową współpracę w zakresie inwestycji społecznych. Ułatwia to ich sprawne funkcjonowanie pomaga w pozyskaniu przychylności okolicznych mieszkańców oraz lokalnych władz .
 • Wzrost konkurencyjności – zwiększenie przewagi nad konkurencją to kolejny atut przemawiający za wprowadzeniem  zasad CSR. W szczególności dla polskich przedsiębiorstw wdrożenie tych zasad może mieć istotny wpływ na budowanie pozycji na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste.
 • Zwiększanie w firmie poziomu kultury biznesowej – podejmując wyzwania odpowiedzialności społecznej, firma podnosi swoje standardy postępowania wobec: pracowników, klientów, dostawców. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – dzięki wprowadzeniu CSR można również w sposób pozafinansowy motywować pracowników. Etyczne postępowanie, działanie na rzecz lokalnej społeczności, dbałość o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym szacunkiem odnoszą się do firmy oraz jej władz widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich problemów społecznych.
 • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.
Wiatrak na łące. CSR Schrag Polska.
Widok z góry zakładu produkcyjnego. CSR Schrag Polska.
Widok ziemi z kosmosu. CSR Schrag Polska.